túi thẻ bhyt

  1. túi thẻ BHYT.jpg

    túi thẻ BHYT.jpg

    Túi nhựa đựng thẻ Bảo hiểm y tế, có nắp