máy dán nhãn may mặc

  1. Máy dán nhãn túi tự động ALU 130.jpg

    Máy dán nhãn túi tự động ALU 130.jpg

    Máy dán nhãn túi tự động ALU 130 có chức năng dán nhãn túi ứng dụng chủ yếu cho ngành may mặc. Ngoài ra, ALU-130 còn được ứng dụng và dây chuyền sản xuất dễ dàng Công ty TNHH TM Tín Dân - 090 303 5500