dây chuyền chiết rót tự động

  1. dây chuyền chiết rót kem.jpg

    dây chuyền chiết rót kem.jpg

    Cung cấp dây chuyền chiết rót kem tự động hóa trong dây chuyền sản xuất. Dây chuyền chiết rót phù hợp chiết rót kem dưỡng da, kem đánh răng,.. ứng dụng chủ yếu trong ngành hóa mỹ phẩm và dược phẩm. Một số sản phẩm dạng sệt trong ngành thực phẩm được ứng dụng dây chuyền chiết rót
  2. dây chuyền chiết rót dạng chất lỏng.jpg

    dây chuyền chiết rót dạng chất lỏng.jpg

    Cung cấp toàn bộ dây chuyền chiết rót chất lỏng tự động hóa như: Dây chuyền chiết rót nước khoáng, dâu chuyền chiết rót sữa tươi, dây chuyền chiết rót dầu ăn, dây chuyền chiết rót bia, dây chuyền chiết rót nước giải khát,.. Tham khảo thêm các dây chuyền chiết rót https://daychuyenchietrot-tdn.com.vn