dây chuyền chiết rót thuốc

  1. dây chuyền chiết rót thuốc.jpg

    dây chuyền chiết rót thuốc.jpg

    Toàn bộ dây chuyền chiết rót định lượng, dây chuyền chiết rót thuốc viên tích hợp chức năng đếm viên trong dây chuyền sản xuất. Dây chuyền chiết rót các sản phẩm dạng rắn. được ứng dụng nhiều trong chiết rót thuốc và bánh kẹo Công ty TNHH TM Tín Dân Tel: (+84) 283 963 8234