Kết quả tìm kiếm

  1. Nguyễn Thu Phương

    Hợp tác nhượng quyền mở TT Anh ngữ trẻ em Popodoo Smart English

    Hợp tác nhượng quyền mở TT Anh ngữ trẻ em Popodoo Smart English
  2. Nguyễn Thu Phương

    Hợp tác, nhượng quyền mở trung tâm anh ngữ trẻ em sau dịch 2020-2021

    GÓC KHỞI NGHIỆP KINH DOANH/ ĐẦU TƯ sau dịch Các bạn có đang mong muốn khởi nghiệp kinh doanh trong lĩnh vực giáo dục, Kinh doanh theo hình thức nhượng quyền, mở TT Anh Ngữ cho các bé 3-15T. Sau dịch chắc chắn sẽ có rất nhiều bạn khởi nghiệp giáo dục trở lại để phục vụ đủ nhu cầu cho phụ huynh...