Kết quả tìm kiếm

  1. vincode.com.vn

    Cần bán VINPOS ElitePOS J1562 Máy tính tiền POS | Máy POS bán hàng 2 màn hình

    VINPOS ElitePOS J1562 Máy tính tiền POS bán hàng 2 màn hình | cảm ứng điện dung Máy tính tiền POS bán hàng VINPOS J1562 có kích thước 15.6 inch + màn hình khách hàng 15.6-inch. Tất cả trong một máy tính tiền POS, tỷ lệ 4:3. màn hình chính ứng dụng công nghệ cảm ứng điện dung với bo mạch chủ tiêu...