Kết quả tìm kiếm

  1. V

    Tư vấn IBM hợp tác cùng VnResource triển khai thành công giải pháp phần mềm Quản lý Nhân sự tại Công ty Lọc Hóa Dầu Nghi Sơn (NSRP)

    IBM hợp tác cùng VnResource triển khai thành công giải pháp phần mềm Quản lý Nhân sự tại Công ty Lọc Hóa Dầu Nghi Sơn (NSRP) Sau ba tháng hợp tác triển khai dự án từ giai đoạn thiết kế đến nghiệm thu, IBM đã chính thức đưa giải pháp phần mềm quản lý nhân sự của VnResource vào vận hành thực tế...