Kết quả tìm kiếm

  1. D

    Du học Nhật Bản (du học chuyên ngành) là chương trình học sinh, sinh viên nước ngoài sang Nhật...

    Du học Nhật Bản (du học chuyên ngành) là chương trình học sinh, sinh viên nước ngoài sang Nhật Bản để học tiếng Nhật, sau đó chuyển sang học Trung cấp, Cao đẳng, Đại học hoặc Thạc sĩ. => Chi tiết tham khảo tại đây: http://duhocnhatico.edu.vn/du-hoc-nhat-ban-du-hoc-chuyen-nganh.html