XE NHẬP GIÁ RẺ
Điểm tương tác
0

Tin nhắn hồ sơ Hoạt động gần đây nhất Các bài viết Giới thiệu

 • Cần Thanh Lí Dòng Xe YAMAHA, Honda và SuZuKi
  Sh 150i Italia
  - 18.000.000 VND (Mới 90%)có giấy
  Sh 150i Việt Nam
  _15.000.000 VND (Mới 90%) có giấy
  Sh125i
  - 15.000.000 VND (Mới 90%) có giấy
  Sh125i Mode
  -13.000.000 VND (Mới 90%)
  Ps150i
  - 16.000.000 VND (Dòng này khách ít đặt. Hàng có sẵn chỉ có màu đen: Mới 90%) có giấy
  Vespa LX 150
  - 16.000.000 VND (Mới 100%) có giấy
  Liberty 150
  - 15.000.000 VND (Mới 100%) có giấy
 • Đang tải…
 • Đang tải…
 • Đang tải…